Kisik i sport

Normalizacija cirkulacije krvi je najprirodniji i najdjelotvorniji način iskorištavanja raspoloživog kisika u organizmu. To je jedan od mnogih neizmjerno korisnih načina na koje našem organizmu pomaže Celliant vlakno. Kretali se mi ili ne, dovoljno je da ležimo na njemu. Međutim, ono o čemu se mi moramo i možemo pobrinuti je da u organizmu bude dovoljno…