Prihvaćanjem pravila dajem izričitu suglasnost da Domisan klub (program vjernosti tvrtke Domisan d.o.o., u daljnjem tekstu Domisan klub), njegovi osnivači i partneri Domisan kluba, prikupljaju i obrađuju moje osobne podatke navedene u pristupnici i sve ostale podatke koji su nužni za ostvarivanje pogodnosti koje mi pruža Domisan klub. Spomenutu suglasnost za obradu podataka, dajem u svrhu omogućavanja pogodnosti koje mi pruža Domisan klub, te u svrhe upoznavanja Domisan kluba s mojim kupovnim navikama, kao i u svrhe promidžbe usluga i proizvoda Domisan kluba, osnivača i partnera Domisan kluba za sve vrijeme trajanja mog članstva u Domisan klubu.

Izričito dajem suglasnost da Domisan klub koristi moje podatke za potrebe izravnog, segmentiranog, i ciljanog marketinga te u svrhu statističkih obrada provođenja istraživanja tržišta, obrade prošlog ponašanja prilikom kupnje, za telefonsko i pismeno anketiranje, za telefonsko, sms i pismeno reklamiranje, izgradnju baze podataka i za potrebe upravljanja odnosa s kupcima.

Izričito se slažem da Domisan klub može za potrebe segmentiranog i ciljanog marketinga obrađivati sve podatke koje čuvaju o meni, a koje je dobio prilikom upisa u Domisan klub, prilikom kupnje, prilikom sklapanja ugovora ili u drugim oblicima interakcije s potrošačima.

Izričito se slažem da me se kontaktira u marketinške svrhe putem telefona, sms poruka, e-maila i u slučaju da sam ili ću biti upisan/a u registar potrošača koji ne žele primati pozive i/ili poruke u okviru promidžbe i/ili prodaje putem telefona a koji se vodi ili će se voditi pri Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti.

Potpuni i ažurirani popis osnivača i partnera Domisan kluba na koje se, uz Domisan d.o.o. kao voditelja zbirke osobnih podataka, odnosi ova suglasnost, dostupan je na internetskoj stranici www.domisan.hr te potvrđujem da sam s njim upoznat/a.

Također sam upoznat/a s pravom da u svakom trenutku mogu u cijelosti povući ovu izjavu o suglasnosti. Povlačenjem izjave o suglasnosti u cijelosti prestati će obrada mojih podataka, kao i moje članstvo u Domisan klubu i mogućnost korištenja pogodnosti.

Prihvaćanjem pravila se slažem i dajem suglasnost da Domisan klub i njegovi osnivači i partneri osobne podatke šalju svojim podizvođačima na teritoriju Republike Hrvatske s kojima imaju sklopljenje ugovore o obradi podataka i koji podatke obrađuju u njihovo ime i za njihov račun te u navedene svrhe.

Upoznat/a sam i sa pravom da u svakom trenutku mogu povući ovu izjavu o suglasnosti za obradu podataka i djelomično, tj. u gore opisane svrhe upoznavanja Domisan kluba s mojim kupovnim navikama i /ili u svrhe promidžbe proizvoda i usluga, u kojem se slučaju podaci neće više koristiti u te svrhe, ali to neće utjecati na moje članstvo u Domisan klubu. Povlačenje ove izjave o suglasnosti u cijelosti ili djelomično moguće je pisanim putem na adresu sjedišta Domisan d.o.o.

Svojim potpisom potvrđujem da sam preuzeo/la prava Domisan kluba i da ih u cijelosti prihvaćam. Domisan klub, odnosno Domisan d.o.o. obvezuje se da će sve Vaše osobne podatke čuvati sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.