Priprema imuniteta za zimu

Imunološki sustav je sofisticiran i vrlo kompleksan sustav koji čini funkcioniranje cjelokupnog ljudskog organizma, fizičkog i psihičkog, sigurnijim. Balans, balans, balans tj. ravnoteža odnosno homeostaza je ključna riječ zdravog života. U tome nam pomaže naš imunološki sustav vodeći nas k cilju da ostvarimo svoj kvalitetan život na svim područjima. Zrak je takav kakav jest (osobito…

Klimatske promjene, imunitet i zdravlje

Na psihičko i fizičko zdravlje ljudi utječe klima područja na kojem žive, a koja podrazumijeva temperaturu zraka, količinu oborina, tlak zraka, vlažnost zraka, djelovanje ultraljubičastog zračenja zbog oštećenog ozonskog omotača i druge faktore okoliša. Kod kroničnih bolesnika smanjen je imunitet, a sa time i mehanizam prilagodbe na učestalo naglo izmjenjivanje vremenskih prilika u atmosferi, pa…